Samtaler og rådgivning i klinikken....

 

Vi arbejder stadig inden for ADHD, følesesmæssige skader og svære adfærdsproblemer med familieterapi, rådvgivning, coaching, supervision og undervisning af familier, skoler og institutioner - dog  oftest i kombination med hypnose.

I begrænset omfang, holder vi også stadig foredrag og laver temaoplæg inden for ADHD, adfærdsproblemer, opdragelse og tidlig frustration - ring og spørg.

Neden for kan du se de muligheder, der er inden for: ADHD og familierådgivnings- / terapiområdet.

 


Rådgivning og vejledning ADHD m.m.

Vi har i en menneskealder rådgivet børn, voksne unge og familier, der er ramt af ADD,ADHD, adfærdslidelser og tilknytningsforstyrrelser.

Vi har udviklet vores eget system og metoder til lære dig der ramt, hvad du gør for at klare dig - samtidig med at du får indsigt og forståelse for din lidelse.

Desuden giver vi forældre den samme indsigt og viden - og lært dem at opdrage og understøtte bedst muligt livet igennem.

I det omfang vi har tid, rågiver vi stadig familier på området. Dog er dette ofte kædet sammen med brug af hypnose og hypnoterapi.

Se pris her

Familiesamtaler - enesamtaler

Vi afholder stadig familiesamtaler for familier der er ramt af ADD, ADHD, adfærdslidelser og tilknytnings-forstyrrelser.

 

Oftest er det dog nu  som understøttende element for hypnoterapien. Dette da forståelsen og indsigten gør det nemmere at opdrage og understøtte terapien iøvrigt.

 

Enesamtalerne er nu altid flettet ind i samtaledelen af hypnosebehandlingerne, da vi på den måde, både kan give indsigt og forståelse - og samtidigt forstærke de positive elementer herfra i den efterfølgende hypnosebehandling.

 

Se pris her

 

Supervision skoler og institutioner

I det omfang vi har tid, påtager vi os stadig supervision inden for  ADD,ADHD, adfærdslidelser og tilknytningsforstyrrelser af plejefamilier, mindre faggrupper, lærerteams og andre pædagogiske grupper .

 

Supervisionen tager udgangspunkt i vores 25 års erfaring med disse børne/unge-grupper. Vi vi videregiver det grundsyn og den grundviden, som vi har opbygget for, hvad der virker i praksis.

Der er i praksis tale om en blanding af supervision og undervisning.

 

Vi fungere ubetinget bedst som et postivt indspark, der får jeres pædagogik til at virke og jer til at gro som personalegruppe og individer. Derfor aftaler vi ikke langvarige supervisionsaftaler.

 

Se prisoverslag her

 

Undervisning af faggrupper

 

På somme måde kommer vi gerne på skoler, institutioner, plejefamiliegrupper og lignende - og giver indsigt og viden om arbejdet med  børn og unge med ADD,ADHD, adfærdslidelser og tilknytningsforstyrrelser.

Vi kunne være en mulighed, hvis I ikke føler, at I har nok indsigt i og greb  om elever med ovennævnte lidelser.

Vi har både undervisningsforløb, der rammer bredt på hele gruppen af "skæve" børn og undervisningsforløb, der tager særligt fokus på bestemte lidelser.

Se prisoverslag her

 

Foredrag og oplæg ADHD m.m.

 

Hvis du kontakter os i god tid, holder vi stadig gerne foredrag og oplæg inden for hypnose, opdragelse, ADD, ADHD, adfærdslidelser og tilknytnings-forstyrrelser.

 

Du kan vælge selv være med til at lægge fokus i foredraget - eller lade os holde et af vores standardforedrag.

 

Uanset hvad du vælger, så får du med os, både inden for hypnose og børn og unge med ovennævnte lidelser, fagfolk, der engageret kan give en unik viden, krydret med egne oplevelser videre til små og store forsamlinger.

 

Se prisoverslag her

Coaching af fagfolk ADHD m.m.

 

Er du pædagog, lærer eller plejefamilie, stiller vi gerne vores viden og indsigt til rådighed for din personlige udvikling.

 

Du får med os de redskaber, der skal til at udvikle børn og unge med "skæve personligheder" og samtidigt bevare og udvikle dig selv.

 

Vi lærer dig at finde dine egne resourcer og fortrin - og med at udvikle dine redskaber, inden for den palette der virker på børn , der svære at nå.

 

Du får ligeledes tilbud om egenterapi i form af hypnoterapi for at rense og ruste dig bedst muligt her og nu & på langt sigt.

 

Se prisoverslag her