Akupunktur i klinikken....

 

Selvom hypnosen fra 2005 og frem har fyldt mere og mere, er Jan stadig blandt de allerbedste i landsdelen inden for akupunktur og zoneterapi.

Han har siden slutningen af 1980'erne behandlet med både klassisk akupunktur, zoneterapi og ikke mindst øreakupunktur, som står hans behandlerhjerte nærmest.

Vi bruger nu især øreakupunkturen, som supplement til hypnosen, da de to behandlingsformer går godt i spænd.

Både i klinikken og de hjemmebehandlingsprogrammer vi har under udvikling, får du gavn af Jans erfaring og ekspertice, der er opsamlet under et langt behandlerliv.

Som noget helt særligt, får du  hos os  uden meromkostninger tilbud om op til 3 behandlinger med øreakupunktur helt gratis med i et hypnoseforløb, hvor vi skønner, at denne metode er understøttende for helbredelsen af netop din lidelse.

 

 

     

 Klassisk Akupunktur

 

Hvad er klassisk akupunktur

En behandlingsform, der bygger på de gamle kineseres lære om yin og yang.

 

Allerede for 4000 år siden havde kineserne fundet ud af, at kroppen bliver styret af 12 parvise energibaner, der løber rundt om på kroppen og forsyner organer m.v. med energi/holder balance.

 

Disse energibaner kan påvirkes gennem punkter, der som kontakter kan skrue og og ned for energien (meget enkelt fortalt :-) )

 

Behandlingen foregår med nåle, strøm, tryk eller magnetkugler - lige som vi hos os også bruger henholdsvis guld og sølv til at påvirke den balance.

 

Hvornår anbefaler vi klassisk akupunktur

Akupunktur og især meridianlæren danner i princippet grundlag for alle de andre alternative redskaber, som vi bruger.

 

Vi behandler uanset om der er tale om øreakupunktur, zoneterapi, akupunktur eller tapping helhedsorienteret og overvejende ud fra de principper som kinesisk helheds-tænkning bygger på.

 

Akupunktur kan bruges til stort set al behandling. 

Hos os er den dog mest supplement  til øreakupunkturen i behandlingsforløbende.

 

Baggrund og uddannelser.

Jan er i perioden 1988 - 90 uddannet hos Kaj Nørgaard i Struer, der på det tidspunkt - både som behandler, inspirator og udvikler af nye felter inden for akupunkturen - var en af Europas dygtigste på sit felt.

 

Siden har han på egen hånd & ved kurser vedligeholdt & opsamlet ny viden på området.

 

Det er dog på øreakupunkturområdet, at den største del af udviklingen er fortsat inden for akupunkturen - se denne.

Øreakupunktur

 

Hvad er øreakupunktur

Øreakupunkturen er en blanding af akupunktur og zoneterapi -  med hovedvægten på akupunktur.

Den er udviklet af Nogier i Frankrig i  1950'erne og altså en "ny" behandlingsform, der er i stadig rivende udvikling.


Der er inden for øreakupunkturen en fransk, tysk, russisk og kinesisk skole.

I klinikken bruges det bedste fra dem alle - og Jan videreuddanner sig løbende inden for hele feltet, da udviklingen uden for Danmark er enorm.

Man behandler ved hjælp af reflekszoner eller små aku-punkter i øret - enten med små nåle, magnetkugler eller elstimulation m.m..

 

Behandlingsformen er hurtig og meget effektiv - f.eks. til behandling af  trang, smerter og psykiske tilstande. 

Da den ofte viser resultater inden for sekunder, kan den endda ofte anbefales på lige fod med hypnose.

I lighed med akupunktur og andre behandlingsformer, kan den ikke helbrede tilstande som AIDS, kræft og sukkersyge - højest bedre på almentilstand og smerter.

 

Hvornår anbefaler vi øreakupunktur

Øreakupunktur er i Danmark en lidt overset behandlingsform, der kan udrette mirakler her og nu.

 

I de rette hænder er den jævnbyrdig med den klassiske akupunktur - og samtidig langt   mere enkel at bruge.

 

Frossen skulder, iscias, rygproblemer tennisalbue, tics, slankning, trang til sødt, ledproblemer, stress, ubalancer, hovedpiner, allergier er bare nogle af de områder, hvor vi automatisk overvejer øreakupunkturen.

Man kan i virkeligheden med metoden stort set behandle alt, hvad man ellers kan behandle med akupunktur.

 

Generelt et godt supplement til hypnose - men absolut også et godt redskab, når det står alene eller bliver suppleret med klassisk akupunktur eller zoneterapi.

 

Baggrund og uddannelser.

Jan er uddannet på Århus Øreakupunkturskole hos Børge Elgaard i 1989 - og har siden især studeret den franske, tyske og kinesiske skole både på kurser & på egen hånd.

Øreakupunktur er ubetinget det redskab, som vi udover hypnosen, sætter højest. 

meget mere enkelt end den klassiske akupunktur og alligevel på højde, når det gælder hurtighed og effekt!

 

 

 

Tapping

 

Hvad er Tapping

TFT eller EFT, som det også kaldes, er en metode   udviklet af især Gary Craig i nyere tid..

 

I virkeligheden befinder tapping sig i grænselandet mellem akupunktur og hypnose, nøjagtig som det er tilfældet med f.eks. kinesiologi.

Metoden er således en lightudgave af de to behandlingsformer - bedst egnet som supplement og selvbehandling.

 

Det er primært hypnosen, der virker, understøttet af den midlertidige afbalancering i energisystemet.

 

Tapping er nemlig et program, hvor du laver en fokuseret selvhypnose samtidig med at du afbalancerer energien i dine meridianbaner ved at banke på endepunkterne.

 

Der er mange opfattelser af, hvordan behandlingen skal udføres for at være helt rigtig.

Vores erfaring er, at de alle virker, dog med varieret  effekt.

 

Der er dog elementer i mange af metoderne, der svækker den hypnotiske effekt.

 

Vi har derfor lavet vores egen 3 fasede udgave, hvor vi i højere grad har tænkt grundprincipper fra hypnosen ind for skabe større effekt og modvirke at dele af den originale tappingmetode svækker sig selv.

 

Metoden er enkelt og systematisk - og er for nogle, som hjemmebehandling, et godt suplement til hypnosen. 

Den kræver nemlig ikke  viden eller forkundskaber for at kunne udføres - kun ihærdighed.

 

Den fungerer bedst for dem, som kan lide at behandling er fysisk - eller dem, som har brug for at blive afledt, når de laver selvhypnose -  f.eks. ved ADHD, uro eller aktiv angst.

 

Tapping er også en del af vores hjemmebehandlings-programmer til voksne og børn i onlinebutikken.

 

 

 

 

 

 

OnlineShoppen

 

Vores nye tiltag en en shop, hvor du kan downloade behandlinger til hjemmebrug udført med hypnose og alternative behandlingsmetoder.

Du kan så  i ro og mag udføre behandlingen via enkle lyttemoduler i MP3 format og / eller   let forståelige læsemoduler i Flipbøger eller PDFformat
.

Du vil i shoppen finde behandlingsprogrammer med hypnose, hypno-terapi og imagery-terapi og behandlingskurser med selv-hypnose,  søvn-hypnose,  vågen-hypnose, øre-akupunktur, lyd-behandling og tapping, når hylderne i løbet af 2014 bliver fyldt op.

 

 


© 2014 Hypnoseværkstedet  Telefon  7467 8290  Mobil 2191 8290  ADHDværkstedet  Hypnose med Børn  Hjemmebehandlinger.dk  Familieværkstederne Design & coding by Responsee